ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พญาไท''' อาจหมายถึง
* [[เขตพญาไท]] ในกรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้นิรนาม