ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: red "| <center>ปริญญาโท</center>
! style===="background: ระดับred "| <center>ปริญญาเอก ====</center>
|-
| valign="top" |
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education3.htm '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน]'''
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education23.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education12.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
| valign="top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education1.htm สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
|-
|}
 
==== ระดับปริญญาโท ====
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education3.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน]
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education2.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
 
==== ระดับปริญญาเอก ====
* [http://www.sert.nu.ac.th/new/education1.htm หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)]
[[ภาพ:sert.gif|thumb|400 px|สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
4,940

การแก้ไข