ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีเลี้ยงลูกคน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| producer =
| writer = [[ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์]]
| starring = [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]<br>[[ธนา สุทธิกมล]]<br>[[โฟกัส จีระกุล]]<br>[[ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี]]<br>[[สุดารัตน์ วงค์ครุฑ]]<br>[[ชลัฏ ณ สงขลา]]<br>[[ฐิติ พุ่มอ่อน]]<br>[[โกวิทย์ วัฒนกุล]]<br>[[กิตติพจน์ บำรุงสิริขันธ์]]<br>[[วิทิต แลท]]<br>[[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]<br>[[ธนกร พิศนุภูมิ]]
| distributor = [[พระนครฟิล์ม]]
| released = [[20 กันยายน]] [[พ.ศ. 2550]]
|}}
==เนื้อเรื่องย่อ==
 
==นักแสดง==
* [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]แสดงเป็น นันทา
* [[ธนา สุทธิกมล]] แสดงเป็น ร.ต.ต สุเมธ
* [[โฟกัส จีระกุล]] แสดงเป็น แพร
* [[ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี]] แสดงเป็น ไหม
* [[สุดารัตน์ วงค์ครุฑ]] แสดงเป็น นุช
* [[ชลัฏ ณ สงขลา]] แสดงเป็น ชัย
* [[ฐิติ พุ่มอ่อน]] แสดงเป็น หมึก
* [[โกวิทย์ วัฒนกุล]] แสดงเป็น เฮียก๋ง
* [[กิตติพจน์ บำรุงสิริขันธ์]] แสดงเป็น แม็ค
* [[วิทิต แลท]] แสดงเป็น เขี้ยว
* [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] แสดงเป็น กู๋เหมือน
* [[ธนกร พิศนุภูมิ]] แสดงเป็น ธง
 
==แหล่งข้อมูลอื่นๆ==
ผู้ใช้นิรนาม