ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''ชาย''' สามารถอาจหมายถึง
{{รอการตรวจสอบ}}
* [[ผู้ชาย]] หรือ บุรุษ, (man) มนุษย์เพศชาย
'''ชาย''' สามารถหมายถึง
** [[สุภาพบุรุษ]] (gentleman)
* [[ผู้ชาย]] หรือ บุรุษ (man) มนุษย์เพศชาย
** [[เด็กผู้ชาย]] หรือ เด็กชาย
** [[สุภาพบุรุษ]] (gentleman)
** [[เด็กผู้ชายความเป็นชาย]] หรือ เด็กชาย ความเป็น(boyลูก)ผู้ชาย
* [[เพศชาย]] หรือ เพศผู้ หรือ ตัวผู้ (male), เพศในสิ่งมีชีวิต
** [[ความเป็นชาย]] หรือ ความเป็น(ลูก)ผู้ชาย (masculinity)
* [[เพศชาย]] หรือ เพศผู้ หรือ ตัวผู้ (male) เพศในสิ่งมีชีวิต
 
{{แก้กำกวม}}