เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{เกิดปี|2512}}
[[หมวดหมู่:นักดนตรีชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทย-อเมริกัน]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ใช้นิรนาม