ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สามเหลี่ยมมรกต"

 
==สมรภูมิช่องบก==
 
เกิดขึ้นในช่วง เดือนมราคม พ.ศ.​ 2528-เดือนธันวาคม พ.ศ.​ 2530 เป็นสงครามระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเวียดนามซึ่งควบคุมพื้นที่กัมพูชาในขณะนั้น โดยทางเวียดนามได้รุกล้ำเข้ามาในพรมแดนไทย ซึ่งสุดท้ายกองทัพไทยสามารถขับไล่ทหารเวียดนามกลับไปได้ แต่ก็ต้องสูญเสียชีวิตทหาร 109 นาย และบาดเจ็บ 664 นาย<ref>[http://www.wing21.rtaf.mi.th/wboard/question.asp?GID=1001 กระดานข่าว กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]</ref>
 
==ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต==
3,620

การแก้ไข