ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
* [[ชรินทร์ นันทนาคร]]
* [[ชาญ เย็นแข]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]]
* [[ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล]]
* [[บุษยา รังสี]]
* [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[มัณฑนา โมรากุล]]
* [[รวงทอง ทองลั่นธม]]
130,771

การแก้ไข