ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
 
== ศิลปินเพลงแนวลูกกรุง ==
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* [[เอื้อ สุนทรสนาน]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
* [[สุเทพ วงศ์กำแหง]]
* [[ชรินทร์ นันทนาคร]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[สมยศ ทัศนพันธุ์]]
* [[นริศ อารีย์]]
* [[นพดฬ ชาวไร่เงิน]]
* [[วินัย จุลละบุษปะ]]
* [[ชาญ เย็นแข]]
* [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]]
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* [[ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล]]
* [[ธานินทร์ อินทรเทพ]]
* [[นพดฬ ชาวไร่เงิน]]
* [[นริศ อารีย์]]
* [[บุษยา รังสี]]
* [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[มัณฑนา โมรากุล]]
* [[อ้อย อัจฉรา]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
* [[บุษยา รังสี]]
* [[รวงทอง ทองลั่นธม]]
* [[สวลี ผกาพันธุ์]]
* [[สมศรี ม่วงศรเขียว]]
* [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]]
* [[ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล]]
* [[รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส]]
* [[วินัย จุลละบุษปะ]]
* [[ธานินทร์ อินทรเทพ]]
* [[สมยศ ทัศนพันธุ์]]
 
* [[สมศรี ม่วงศรเขียว]]
* [[สวลี ผกาพันธุ์]]
* [[สุเทพ วงศ์กำแหง]]
* [[อ้อย อัจฉรา]]
* [[เอื้อ สุนทรสนาน]]
 
== ดูเพิ่ม ==
130,832

การแก้ไข