ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Jimbo Wales"

หน้าใหม่: [http://uncyclopedia.org/wiki/Jimbo_Wales Do you know who is this?] Lol. don't be serious. --~~~~
(หน้าใหม่: [http://uncyclopedia.org/wiki/Jimbo_Wales Do you know who is this?] Lol. don't be serious. --~~~~)
 
(ไม่แตกต่าง)
123

การแก้ไข