ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยเฮลลาดิค"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(หน้าใหม่: อารยธรรมกรีก เป็นอารยธรรมโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของวิท...)
 
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
อารยธรรมกรีก เป็นอารยธรรมโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของวิทยาการความรู้ต่างๆ
ช่วงเวลานั้นเองก็มี เมืองทรอยด้วย และเกิดสงครามเมืองทรอยโดยในตอนนั้น
8,894

การแก้ไข