ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตผลพลอยได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ผลผลิตพลอยได้''' คือผลผลิตรองหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดจากกระบวนกระบวนการ[[การผลิต]] [[ปฏิกิริยาเคมี]] หรือขั้นตอนทางชีวเคมี ซึ่งไม่ใช่ผลผลิตหลักที่ตั้งใจผลิตขึ้น ผลผลิตพลอยได้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และซื้อขายได้ หรืออาจเป็นของเสียที่ส่งผลกระทบต่อ[[สิ่งแวดล้อม]]และ[[ระบบนิเวศ]]
 
[[หมวดหมู่:การผลิต]]
131,129

การแก้ไข