ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์"

[[ภาพ:Roehren pd.jpg|thumb|right|100px|หลอดสุญญากาศ]]
=== คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2497-2501) ===
อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น
มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC)
 
=== คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2507) ===
ผู้ใช้นิรนาม