ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
พระพุทธพจนวราภรณ์ นามเดิม จันทร์ แสงทอง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 เป็นบุตรของ นายจารินต๊ะ และ นางแสง แสงทอง เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้บรรพาเป็นสามเณร ณ [[วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]] อำเภอเมือง [[จังหวัดเชียงใหม่]] เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้ทำการอุปสมบท ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้รับฉายาว่า “กุสโล”
พระพุทธพจนวราภรณ์ ได้มรณภาพลงเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2551 ในเวลา 18.33น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิืหารวรวิหาร ด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอด
 
==การศึกษา==
375,618

การแก้ไข