ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# [[อาชีวัฏฐมกศีล]] (ศีลกุศลกรรมบท ๑๐) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล
# [[อัฏฐศีล]] (ศีล ๘) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
# [[นวศีล]] (ศีล ๙)
# [[ทสศีล]] (ศีล ๑๐)
# [[ภิกษุณีวินัย]] (ศีล ๓๑๑)
ผู้ใช้นิรนาม