ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฎีกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''''ฎีกา''' สามารถหมายถึง''
* [[ศาลฎีกา]] [[ศาลสูงสุด]]ในกระบวนการยุติธรรม
* [[ฎีกา (คัมภีร์)]] [[คัมภีร์]]ใน[[พระพุทธศาสนา]]
* [[ฎีกา (ใบบอกบุญ)]] ใบบอกบุญเรี่ยไร
* [[พระใบฎีกา]] ตำแหน่งฐานานุกรม ([[สมณศักดิ์]]) ของพระสงฆ์ไทย
 
 
{{แก้กำกวม}}
130,427

การแก้ไข