ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นฤมล จิวังกูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{"นฤมล จิวังกูร}}"
ชื่อ นฤมล จิวังกูร
ชื่อจริง นฤมล จิวังกูร เกิด 4กันยายน2515
แหล่งกำเนิด [[กรุงเทพ]]
ผู้ใช้นิรนาม