ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผับเคม"

wikify
(บอตแก้คำ)
(wikify)
{{ชื่ออังกฤษ}}
{{ช่วยดูหน่อย}}
[[Image:Pubchemlogo.png|PubChem logo|right|สัญลักษณ์ PubChem]]
 
'''PubChem''' เป็น [[ฐานข้อมูล]] ของ [[โมเลกุล]] [[เคมี]] ระบบนี้ถูกดูแลรักษาโดย [[ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]] (National Center for Biotechnology Information-NCBI) ซึ่งเป็นของ [[สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ]] (National Institutes of Health-NIH) ของ [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] PubChem ให้บริการฟรีโดยผ่าน [[เว็บยูสเวอร์อินเตอร์เฟซ]] (web user interface) PubChem จะมีข้อมูลส่วนใหญ่ของโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งมี [[น้ำหนักโมเลกุล]] ต่ำกว่า 500 [[สมาคมเคมีอเมริกัน]] (American Chemical Society) พยายามขอร้องให้ [[รัฐสภาอเมริกัน]] จำกัดการปฏิบัติงานของ PubChem เพราะไปก้าวก่ายงาน [[บริการบทคัดย่อทางเคมี]] (Chemical Abstracts Service) ของสมาคม[http://osc.universityofcalifornia.edu/news/acs_pubchem.html].
 
== ฐานข้อมูล ==
 
PubChem ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน:
 
* สารประกอบ (Compounds) 5.2 ล้านข้อมูล ประกอบด้วยสารประกอบเคมีบริสุทธ์และสารประกอบเฉพาะ
* สสาร (Substances) 7.7 ล้านข้อมูล ประกอบด้วย ของผสม [[สารสกัด]] (extract) [[สารประกอบเชิงซ้อน]] (complexes) และสารประกอบทั่วไป
* รายงานการวิเคราะห์ทางชีวภาพ (BioAssay) [[กิจกรรมทางชีวภาพ]] (bioactivity) ที่เป็นผลจาก 176 โปรแกรม <!---[[high throughput screening]] programs with several million values.
 
== Searching ==
 
Searching the databases is possible for a broad range of properties including chemical structure, name fragments, [[chemical formula]], [[Molecular mass|molecular weight]], [[XLogP]], and [[hydrogen bond]] donor and acceptor count.
 
PubChem contains an own online [[molecule editor]] with [[Simplified molecular input line entry specification|SMILES]]/SMARTS and [[International Chemical Identifier|InChI]] support that allows the import and export of all common chemical file formats to search for structures and fragments.
 
Each hit provides information about synonyms, chemical properties, chemical structure including SMILES and InChI strings, bioactivity, and links to structurally related compounds and other NCBI databases like [[PubMed]].
 
In the text search form the database fields can be searched by adding the field name in square brackets to the search term. A numeric range is represented by two numbers separated by a colon. The search terms and field names are case-insensitive. Parentheses and the [[logical operator]]s AND, OR, and NOT can be used. AND is assumed if no operator is used.
 
Example ([[Lipinski's Rule of Five]]):
 
0:500[mw] 0:5[hbdc] 0:10[hbac] -5:5[logp]--->
 
== ขอบเขตฐานข้อมูล ==
 
{|
|-
|-
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
 
* [[Chemical database]]
* [[National Center for Biotechnology Information]] (NCBI)
* [[Entrez]]
* [[PubMed]]
* [[GenBank]]
* [[Chemistry resources]]
 
== ลิงก์ภายนอก ==
* [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/help.html#faq PubChemโฮมเพจ FAQPubChem]
 
{{โครงเคมี}}
* [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov PubChem homepage]
* [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/ PubChem searchpage]
* [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/help.html#faq PubChem FAQ]
* [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/help.html PubChem Help]
 
[[Category:เคมี]]
 
72,519

การแก้ไข