ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังสวิรัติ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[veganism]] การบริโภคอาหารมังสวิรัติที่ประกอบด้วย[[ผัก]]เท่านั้น
* [[Lacto vegetarianism]] การบริโภคอาหารมังสวิรัติที่ดื่มนมและรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนม
เช่น [[โยเกิรต]] [[ชีส]] [[เนย]] แต่ไม่รับประทาน[[ไข่]] กลุ่มที่ัรับประทานที่รับประทานมังสวิรัติประเภทนี้ มักจะเป็นชาวอินเดียที่นับถือ[[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาเชน]] หรือ [[พุทธศาสนา]]บางกลุ่ม
* [[Ovo vegetarianism]] การบริโภคอาหารมังสวิรัติที่รับประทานไข่เท่านั้น
* [[Lacto-ovo vegetarianism]] การบริโภคอาหารมังสวิรัติที่ประกอบด้วยนมและไข่ และผลิตภัณฑ์จากนมและไข่
417,867

การแก้ไข