ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชัน"

(หน้าใหม่: [[Image:Mitochondrial electron transport chain—Etc4.svg|thumb|400px|การขนถ่ายอิเล็คตรอนในไมโตคอนเดรียข...)
 
 
== แหล่งที่เกิด ==
การถ่ายเทอิเล็คตรอนเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของ[[ไมโตคอนเดรีย]] ซึ่งไม่ยอมให้สารชนิดใดผ่านแม้แต่อนุภาคขนาดเล็ก เช่น [[โปรตรอนโปรตอน]] เว้นแต่สารที่มีตัวขนส่งเฉพาะเท่านั้น ส่วนช่องว่างภายในเยื่อหุ้มชั้นใน บรรจุของเหลวที่เรียกว่า แมกตริกซ์ (matrix) ภายในของเหลวนี้มีเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับ[[วัฏจักรเครบส์]] และ[[การย่อยสลายกรดไขมัน]]
 
== ลำดับการขนส่งอิเล็คตรอน ==
2,123

การแก้ไข