ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐศรีจนาศะ"

ย้อนการแก้ไขที่มีเจตนาดีของ พ.น.บุญรอด ด้วยสคริปต์จัดให้
(ย้อนการแก้ไขที่มีเจตนาดีของ พ.น.บุญรอด ด้วยสคริปต์จัดให้)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สั้นมาก}}
{{เก็บกวาด}}
'''แคว้นศรีจนาศะ'''
ตามจารึกหลักที่ 118๑๑๘ พบที่บ่ออีกา ทางใต้ของ[[เมืองโคราชเก่า]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] ระบุศักราช 790๗๙๐ ตรงกับ พ.ศ. 1411๑๔๑๑ และจารึกหลักที่ 117๑๑๗ ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น สองหลักยืนยันถึงการมีอยู่จริงของอาณาจักรศรีจนาศะจองอณาจักรศรีจนาศะ เพราะมีรายชื่อ[[กษัตริย์]]ผู้ปกครอง กล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุชเทศ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐอิสระอิสสระที่นับถือทั้ง[[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาฮินดู]]ลัทธิ[[ไศวะ|ไศวนิกาย]] อย่างน้อยก็ช่วง[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 12๑๒-15๑๕ นักปราชญ์หลายท่านเชื่อว่าศรีจนาศะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลคือ [[เมืองเสมา-โคราช]]
2,123

การแก้ไข