ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บั๊กซอฟต์แวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จุดบกพร่อง (คอมพิวเตอร์) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น บั๊ก: ไม่มีใครใช้หรอกมั้ง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''จุดบกพร่องบั๊ก''' (bug) หรือ '''จุดบกพร่อง''' หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ[[โปรแกรม]]อันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นๆ เอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้
 
คำนี้มาจากคำว่า bug ที่แปลว่าตัวด้วงหรือตัวแมลง ที่มักทำให้คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น)
72,388

การแก้ไข