ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐศรีจนาศะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สั้นมาก}}
{{เก็บกวาด}}
'''แคว้นศรีจนาศะ'''
ตามจารึกหลักที่ ๑๑๘118 พบที่บ่ออีกา ทางใต้ของ[[เมืองโคราชเก่า]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] ระบุศักราช ๗๙๐790 ตรงกับ พ.ศ. ๑๔๑๑1411 และจารึกหลักที่ ๑๑๗117 ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น สองหลักยืนยันถึงการมีอยู่จริงจองอณาจักรศรีจนาศะของอาณาจักรศรีจนาศะ เพราะมีรายชื่อ[[กษัตริย์]]ผู้ปกครอง กล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุชเทศ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐอิสสระอิสระที่นับถือทั้ง[[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาฮินดู]]ลัทธิ[[ไศวะ|ไศวนิกาย]] อย่างน้อยก็ช่วง[[พุทธศตวรรษ]]ที่ ๑๒12-๑๕15 นักปราชญ์หลายท่านเชื่อว่าศรีจนาศะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลคือ [[เมืองเสมา-โคราช]]
2,123

การแก้ไข