ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
 
==การปกครองส่วนท้องถิ่น==
ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดำเนินสะดวกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ บางส่วนของตำบลตาหลวง บางส่วนของตำบลสี่หมื่น และบางส่วนของตำบลท่านัด
* '''เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ และบางส่วนของตำบลดอนไผ่
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านไร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลประสาทสิทธิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคลังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงพวยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสี่หมื่น (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
134,095

การแก้ไข