ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลียง"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''เฉลียง''' สามารถอาจหมายถึง
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เฉลียง''' สามารถหมายถึง
* [[เฉลียงบ้าน]] สิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบของบ้านโดยอยู่บริเวณภายนอกบ้าน
* [[ระเบียง]] สิ่งก่อสร้างของบ้านมีลักษณะคล้ายคลึงกับเฉลียงบ้าน แต่อยู่บริเวณชั้น 2 ขึ้นไป
72,309

การแก้ไข