ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสัญญาโตเกียว"

 
== รายละเอียดของอนุสัญญา ==
[[ภาพ:หลักปักปันเขตแดนสยาม.jpg|thumb|หลักปักปันเขตแดนสยาม]]
 
#ให้ประเทศไทยได้รับคืนดินแดนทั้งหมดที่เสียให้ฝรั่งเศสตามสนธิสัญญา เมื่อ ร.ศ. 123 มณฑลบูรพาที่เสียไปใน ร.ศ. 126 ฝรั่งเศสจะคืนพระตะบองและศรีโสภณให้จนถึงทะเลสาบ แต่เสียมราฐและนครวัดยังเป็นของฝรั่งเศสอยู่
9,287

การแก้ไข