Boboverlord

เข้าร่วมเมื่อ 18 มกราคม 2551
*ตรวจสอบว่า มีผู้ใช้คนไหนที่ไร้สาระนุกรมบ้าง ที่เล่นวิกิไทย
*ศึกษาโครงการ [[วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ]] เผื่อนำไปใช้
*พยายามทำหน้า[[บรรณานุกรม]]ให้เสร็จ ให้ตายเหอะ
 
== คนรู้จัก ==
123

การแก้ไข