ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริศนาควีนแปดตัว"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  15 ปีที่แล้ว
 
<td style="padding-left: 1em; padding-right: 0.5em">15
<tr align="right">
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">ไม่นับทั้งหมดซ้ำ:
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">1
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">0
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">285,053
<tr align="right">
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">ไม่นับซ้ำทั้งหมด:
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">1
<td style="padding-left: 0.5em; padding-right: 0.5em">0
2,436

การแก้ไข