ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

เพิ่มขึ้น 1,388 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
(/* == รายละเอียดเทมส์-ปาลิตา. 2549. การเขียนบรรณานุกรม. เด็กดีดอตคอม. เข้าถึงได้จาก : http://www.dek-d.com/board/view.php?)
|}
 
=== รายละเอียด<ref name="เด็กดีดอตคอม">เทมส์-ปาลิตา. 2549. ''การเขียนบรรณานุกรม''. [[เด็กดีดอตคอม]]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=657681. เรียกข้อมูลวันที่ [[21 มิถุนายน]] [[2551]].
</ref><ref>ม.ม.ป. ''การเขียนบรรณานุกรม''. pittajarn.lpru.ac.th. เข้าถึงได้จาก : http://pittajarn.lpru.ac.th/~prayad/slide12.ppt . เรียกข้อมูลวันที่ [[21 มิถุนายน]] [[2551]].
</ref> ===
 
! width="15%" | ส่วน !! width="30%" | เงื่อนไข !! รายละเอียด
|-
| rowspan="56"| ชื่อผู้แต่ง
|ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
|ให้ใช้ ชื่อสกุล (Last name) ขึ้นก่อน แล้วตามด้วย ชื่อต้น (First name) และชื่อกลาง (Middle name) ตามลำดับ แต่สำหรับชื่อคนไทยแม้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลับนามสกุล
|-
|ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
|ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป เช่น พล.ต.อ. วสิษฐ์ เดชกุญชร ลงเป็น วสิษฐ์ เดชกุญชร ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล, ดร.ป๊อป, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
|-
|การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม เป็นต้น
|ให้ลงชื่อหน่วยงานคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และตามด้วยฐานะของหน่วยงาน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน,กรม แรงงานและสวัสดิการสังคม,กระทรวง เป็นต้น
|-
|หากมีผู้แต่ง 2 คน
123

การแก้ไข