ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดเลือดแดง"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Ett stycke av en artär starkt förstorad, Nordisk familjebok.png|framed|right|ภาพตัดขวางของหลอดเลือดแดง]]
 
'''หลอดเลือดแดง''' (Artery) เป็น[[หลอดเลือด]]ที่มีชั้น[[กล้ามเนื้อ]] ทำหน้าที่ขนส่ง[[เลือด]]ออกจาก[[หัวใจ]]<ref>{{KMLEref|artery|07-04-17}}</ref> หลอดเลือดแดงทุกเส้น ยกเว้น[[หลอดเลือดแดงพัลโมนารี]] (pulmonary artery) และ[[หลอดเลือดแดงอัมบิลิคัล]] (umbilical artery) ขนส่งเลือดที่มี[[ออกซิเจน]]
 
[[ระบบไหลเวียนโลหิต]]เป็นระบบที่สำคัญมากในการดำรง[[ชีวิต]] หน้าที่โดยทั่วไปของระบบนี้คือการขนส่งออกซิเจนและ[[สารอาหาร]]ไปยังเซลล์ต่างๆ รวมทั้งขนส่ง[[คาร์บอนไดออกไซด์]]และของเสียออกจากเนื้อเยื่อ รักษา [[ค่า pH|pH]] ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต รวมถึงการขนส่งสาร โปรตีน และเซลล์ใน[[ระบบภูมิคุ้มกัน]]
 
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สาเหตุของ[[ความตาย|การเสียชีวิต]] 2 อันดับแรกคือโรค[[กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด]] (myocardial infarction) และ[[โรคหลอดเลือดสมอง]] (stroke) ซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นผลมาจากความผิดปกติของการไหลของเลือดซึ่งเสื่อมสภาพไปตามอายุ (ดูเพิ่มที่ [[โรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง]])
 
 
[[หมวดหมู่:ระบบไหลเวียนโลหิต]]
18,832

การแก้ไข