ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรน์ลันท์"

เพิ่มขึ้น 771 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
 
สนธิสัญญาแวร์ซายส์ยังได้กำหนดเขตปลอดทหาร ซึ่งใช้เป็นรัฐกันชนระหว่างเยอรมนีฝ่ายหนึ่ง [[ฝรั่งเศส]] [[เบลเยี่ยม]]และ[[ลักเซมเบิร์ก]] (อาจรวมไปถึง[[เนเธอร์แลนด์]]ด้วย) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า ห้ามมิให้มีกองทหารเยอรมันอยู่ในแคว้นไรนด์แลดน์ภายหลังจากที่กองทัพพันธมิตรถอนตัวไปแล้ว นอกเหนือจากนั้น สนธิสัญญายังให้อนุญาตกองทัพพันธมิตรสามารถกลับเข้ามายึดครองได้อีก ถ้าหากพบว่าเยอรมนีไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงในสนธิสัญญา
 
ในวันที่ 7 มีนาคม 1936 [[นาซีเยอรมนี]]ทำการฝ่าฝืน[[สนธิสัญญาโลคาร์โน]]ด้วยการเข้ายึดครองแคว้นไรน์แลนด์ การรุกรานประสบความสำเร็จและใช้กำลังทหารเพียงเล็กน้อย (เป็นเพียงทหารขี่จักรยานเท่านั้น) ฝรั่งเศสไม่อาจตอบโต้การกระทำนี้ได้เนื่องจากความไร้เสถีนรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
 
=== ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ===