ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรน์ลันท์"

เพิ่มขึ้น 474 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
=== หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ===
 
หลังจากเยอรมนียอมจำนนใน[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] กองทัพพันธมิตรได้ทำการยึดครองแคว้นไรน์แลนด์ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ ภายใต้บัญญัติของสนธิสัญญาแวร์ซายส์ การเข้ายึดครองจึงดำเนินต่อไป สนธิสัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้แบ่งแคว้นไรน์แลนด์ออกเป็นสามส่วน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น พื้นที่ที่จะคืนให้แก่เยอรมนีภายในห้าปี สิบปี และสิบห้าปีตามลำดับหลังจากการอนุมัติสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งได้ทำการลงนามเมื่อปี 1920 ซึ่งหมายความว่าเยอรมนีจะได้รับดินแดนทั้งหมดคืนเมื่อปี 1935 แต่ในความเป็นจริงแล้ว กองทัพพันธมิตรได้ถอนตัวออกไปทั้งหมดก่อนปี 1930 ด้วยความปรารถนาดีต่อ[[สาธารณรัฐไวมาร์]] ซึ่งได้มีนโยบายประนีประนอมด้วย และเพื่อ[[สนธิสัญญาโลคาร์โน]]
 
=== ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ===
146,371

การแก้ไข