ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''อารมณ์''' แปลว่า ''สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต'', ''สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้''
426,464

การแก้ไข