ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาชญาวิทยา"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''อาชญาวิทยา ''' เป็นสาขาวิชาที่มุ่งศึกษาถึงการอธิบายสาเหตุของการกระทำความผิดของ[[อาชญากร]](ผู้กระทำผิด) ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ,การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางจิต และการกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม
 
426,809

การแก้ไข