ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาเทนริเกียว"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: es:Tenrikyo แก้ไข: ko:천리교)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ศาสนาเทนริเกียว''' เน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
 
362,482

การแก้ไข