ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(ย้อนการแก้ไขของ Nutthaboon P (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Manop)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
'''วิทยาลัยนานาชาติ''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีนักศึกษาจากหลายชาติ
393,742

การแก้ไข