ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''วันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า'' ของเดิมใช้ '''พนรัต'''
426,392

การแก้ไข