ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: nl:DOJ SDLC)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์''' หรือ '''Software Development Life Cycle''' (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา [[ระบบสารสนเทศ]] หรือ[[ซอฟต์แวร์]]ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้
 
393,742

การแก้ไข