ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอการิทึมธรรมชาติ"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ลอการิทึมธรรมชาติ''' (natural logarithm) คือ [[ลอการิทึม]]ฐาน [[e (ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์)|''e'']] โดยที่ <math>\mathrm{e}</math> มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 2.71828... (ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ เพราะ <math>\mathrm{e}</math> เป็น[[จำนวนอตรรกยะ]] เช่นเดียวกับ <math>\pi</math>) นิยมใช้สัญลักษณ์เป็น ''ln'' ลอการิทึมธรรมชาติของ[[จำนวนจริง]]บวก <math>x</math> ทุกจำนวนสามารถนิยามได้ นอกจากนี้ยังสามารถนิยามลอการิทึม สำหรับ[[จำนวนเชิงซ้อน]]ที่ไม่ใช่ศูนย์ได้เช่นกัน ดังที่จะได้อธิบายต่อไปข้างหน้า
 
398,461

การแก้ไข