ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000''' (Ministry of Culture 2000, MC 2000) หรือ '''การถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมันฉบับปรับปรุง''' (Revised Romanization of Korean, RR) เป็น 1 ใน 2 ระบบ[[การทับศัพท์ภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมัน]] ที่นิยมใช้ใน[[ภาษาเกาหลี]] และใช้อย่างเป็นทางการใน[[ประเทศเกาหลีใต้]] ในปัจจุบัน โดยเริ่มใช้เมื่อ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]] (ค.ศ. 2000) ประกาศใช้แทนที่ระบบเก่า [[ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์]] ที่ใช้อย่างเป็นทางการในช่วง 2527-2543 โดยระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000 มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบก่อนหน้าที่ใช้ก่อนช่วง พ.ศ. 2527
 
375,541

การแก้ไข