ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: ca, fa ลบ: ru แก้ไข: uk)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]]และ[[สถิติศาสตร์]] '''มัชฌิมเลขคณิต''' (หรือเพียง ''มัชฌิม'') ของรายการของจำนวน คือ[[ผลบวก]]ของสมาชิกทุกจำนวน หารด้วยจำนวนสมาชิกในรายการนั้น มัชฌิมเลขคณิตเป็นสิ่งที่[[นักเรียน]]จะได้ศึกษาเป็นอันดับแรกๆ และมักเรียกกันว่าเป็น ''ค่าเฉลี่ย'' ถ้ารายการของจำนวนเกี่ยวข้องกับ[[ประชากร (สถิติศาสตร์)|ประชากรทางสถิติ]]จะเรียกว่า ''ค่าเฉลี่ยประชากร'' และถ้าเกี่ยวข้องกับ[[ตัวอย่าง (สถิติศาสตร์)|ตัวอย่างทางสถิติ]]จะเรียกว่า ''ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง''
 
427,180

การแก้ไข