ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารวินเชสเตอร์"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
<!-- กรุณาอย่าเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ.ในบทความนี้ -->
<!---บทความนี้เต็มไปด้วยชื่อเฉพาะซึ่งไม่ควรแปล เหมือนชื่อเฉพาะภาษาไทยซึ่งเราไม่แปลเป็นภาษาอื่นแต่เรียกทับศัพท์ เช่น 'วัดยานนาวา' มิได้แปลว่า 'วัดเรือ' สำหรับชาวต่างประเทศ เป็นต้น--->
432,704

การแก้ไข