ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
** สาขาวิชา[[การจัดการทรัพยากรมนุษย์]]
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟท์แวร์ซอฟต์แวร์
** สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
 
364,739

การแก้ไข