ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
== ประวัติ ==
ในปี [[พ.ศ. 2516]] ได้มีการจัดตั้ง "'''วิทยาลัยครููครูสุราษฎร์ธานี'''" โดยเปิดสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ หลังจากนั้น [[พ.ศ. 2528]] ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากครุศาสตร์ และได้รวมกับกลุ่มวิทยาลัยครูทางภาคใต้ 5 แห่ง จัดตั้ง "สหวิทยาลัยทักษิณ" โดยมีีมีสำนักงานของสหวิทยาลัยครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
 
ต่อมา ในวันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2535]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" เปลี่ยนชื่อเป็น"'''สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี'''" และยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2547]] เป็นต้นมา
417,719

การแก้ไข