ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช"

Info on Intel Macs added
(robot Adding: sl)
(Info on Intel Macs added)
แมคโอเอสสามารถแบ่งได้เป็นสองยุค คือ
* '''Classic''' นับตั้งแต่แมคโอเอสตัวแรกสุด จนถึงแมคโอเอส 9
* '''แมคโอเอสเท็น''' (Mac OS X) ใช้แกนกลางที่พัฒนามาจาก[[ยูนิกซ์]] ตระกูล[[บีเอสดี]] โดยปัจจุบันนั้นแมคโอเอสเท็นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นใหม่ ที่ได้ใช้หน่วยประมวลระบบสถาปัตยกรรม x86 Intel แล้ว แต่ยังสามารถที่จะใช้งานได้เฉพาะคอมพิวเตอร์จากแมคอินทอชเท่านั้น
 
=== แมคโอเอสเท็น ===
35

การแก้ไข