ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''พฤติกรรมศาสตร์''' Behavioural sciences (หรือ Behavioral science) หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง[[สิ่งมีชีวิต]]ในโลก[[ธรรมชาติ]] พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคระห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ผ่านการควบคุมและการสังเกตการณ์เชิงทดลองแบบธรรมชาติและการวางกฏเกณฑ์อันเข้มงวด
 
380,773

การแก้ไข