ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัทธรรมวิทยาตถาคต"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(หน้าใหม่: '''พระสัทธรรมวิทยาตถาคต''' เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตามความเช...)
 
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระสัทธรรมวิทยาตถาคต''' เป็น[[พระพุทธเจ้า]]องค์หนึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ[[มหายาน]] พระนามของพระองค์หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้ทรงรอบรู้แจ้งใน[[พระธรรม]]อันประเสริฐ บางคัมภีร์ระบุพระนามของพระองค์เป็น พระสัทธรรมประภาตถาคต ไม่ปรากฏพระพุทธรูปของพระองค์เป็นพิเศษ โดยมากจะนับถือพระองค์คู่ไปกับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
 
364,445

การแก้ไข