ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บอตแก้คำ)
'''สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย''' (สกว.)''' หรือ '''(The Thailand Research Fund, (TRF)''' ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2535]] ในสมัยรัฐบาล [[อานันท์ ปันยารชุน|ฯพณฯ [[อานันท์ ปันยารชุน]]. มีเป้าหมายหลักคือ สร้าง และส่งเสริม [[นักวิจัย]] กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ, ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ, เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, ทั้งด้าน[[สังคม]] [[เศรษฐกิจ]] และ[[เทคโนโลยี]].
{{โครงความรู้}}
{{โครงสถานที่}}
'''สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)''' หรือ '''The Thailand Research Fund (TRF)''' ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2535]] ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ [[อานันท์ ปันยารชุน]]. มีเป้าหมายหลักคือ สร้าง และส่งเสริม [[นักวิจัย]] กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ, ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ, เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, ทั้งด้าน[[สังคม]] [[เศรษฐกิจ]] และ[[เทคโนโลยี]].
 
==ดูเพิ่ม==
* [[โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก]]
 
==ลิงก์ภายนอก==
* [http://www.trf.or.th/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]
 
{{โครงความรู้สถานที่}}
[[Category:หน่วยงานรัฐของไทย]]
72,395

การแก้ไข