ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''การผังเมือง''' (City/Town Planning) เป็นศาสตร์หนึ่ง เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชา เช่น การวางแผน [[กฎหมาย]] [[สถาปัตยกรรม]] [[สังคมศาสตร์]] [[เศรษฐศาสตร์]] [[สิ่งแวดล้อม]] [[วิศวกรรมจราจร]] เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย กฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ การจัดวางผังและแผนการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน โครงข่ายการจราจร
 
417,867

การแก้ไข