เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เรซูเม}}
{{ชีวประวัติ
 
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|ปรัชญา เวสารัชช์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะรัฐศาสตร์|ปรัชญา เวสารัชช์]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{เกิดปี|2488}}{{alive}}
353,255

การแก้ไข