ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสังฆิกะ"

อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
* อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2539
[[หมวดหมู่:นิกายในพุทธศาสนาเถรวาท|มหาสังฆิกะ]]
 
[[en:Mahasamghika]]
[[de:Mahasanghika]]
[[en:Mahāsāṃghika]]
[[ja:大衆部]]
[[zh:大眾部]]
388,819

การแก้ไข